Ålands kulturstiftelse delar årligen ut stipendier och understöd för forskning och kulturell verksamhet och för medicinsk forskning

Ålands kulturstiftelse delar årligen ut stipendier och understöd för forskning och kulturell verksamhet och för medicinsk forskning. Ansökningstiden går ut den 15 september årligen och ansökningar adresseras till Ålands kulturstiftelse r.s., Pb 172, 22101 Mariehamn eller till [email protected]. Läs mera om våra olika fonder här nedan.

Vänligen notera att stiftelsen inte delar ut studiestipendier.

Ur stiftelsens allmänna fonder delas årligen ut stipendier för vetenskapligt forskningsarbete rörande Åland, dess folk, historia, språk, kultur och natur och för främjande av vitterhet och konst. De allmänna fonderna utgörs av stiftelsens grundfond samt ett större antal särskilda fonder. Utdelningen ur dessa sammanslagna fonder regleras av bestämmelserna i stiftelsens stadgar (2 §).

Frågor skickas till e-postadressen: [email protected]. Närmare information ges inför varje ansökningsperiod genom annons i lokaltidningarna.

Stiftelsens fonder

Magnus Kåhres fond

Magnus Kåhres fond har till ändamål att stöda vetenskapligt forskningsarbete samt främja vitterhet och konst på det sätt som anges…

Blomqvistska fonden

Valter, Tommy, Bengt och Anni Blomqvists minnesfond vars ändamål är att främja kultur och traditioner i den åländska skärgården samt…

Henrik Nylunds fond

Konstnären Henrik Nylunds fond för skärgårdskultur har till ändamål att stöda såväl nyskapande som på traditionen grundat kulturarbete med anknytning…

Minnesfonden för Elis och Sven Pettersson samt Svea Dahlblom

Minnesfonden för Elis och Sven Pettersson samt Svea Dahlblom stöder litteratur och forskning med anknytning till Kökar. Ansökan om medel…

Ingmar och Anne-Berit Nordlings stipendiefond

Ingmar och Anne-Berit Nordlings stipendiefond stöder utbildning i matematik och naturvetenskaper i form av stipendier till studerande vid Ålands lyceum.…

Fonden för åländsk medicinsk forskning

Fonden för åländsk medicinsk forskning har till ändamål att understöda medicinsk forskning rörande Ålands folk. Med medicinsk forskning förstås såväl…

Vistelsestipendium Strömmen

Ålands kulturstiftelse r.s. har i testamentet efter författaren Anni Blomqvist erhållit rätten till hennes litterära produktion samt fastigheten Skrivarhemmet Strömmen i Simskäla, Vårdö. Enligt Anni Blomqvists önskan skall Skrivarhemmet Strömmen under sommarmånaderna vara tillgängligt för besök och information om hennes liv och författarskap.

Stiftelsen erbjuder under perioden juni-september möjlighet till fri vistelse i Skrivarhemmet Strömmen för författare, kulturarbetare eller forskare eller andra personer med intresse för skärgårdskultur och skärgårdsbefolkningens liv och villkor. Vistelse på Strömmen ger goda möjligheter till eget arbete och rekreation.

Gruppbesöken på Strömmen brukar skötas av särskilt vidtalade guider men stipendiaterna bör vara beredda på att vissa spontanbesök kan förekomma.
Bostadshuset i två våningar har tre rum och kök samt dusch och toalett i markplanet och två vindsrum avsedda för boende. Fastigheten är i tillfredsställande skick. Visst underhåll sker enligt en uppgjord plan.

Det finns möjlighet för intresserade att ansöka om att disponera bostaden i Strömmen till Ålands kulturstiftelse r.s., PB 172, 22101 Mariehamn. Den fritt formulerade ansökan kan också sändas per e-post till [email protected]. I ansökan bör anges sökandens speciella intresse för och nytta av vistelsen på Strömmen samt önskemål om vistelsens längd.

Närmare upplysningar ges vid behov av stiftelsens preses Pia Rothberg-Olofsson, tel. +358 (0)457 343 8740. Du kan också läsa mera om Ålands kulturstiftelse och Strömmen på denna hemsida.