Stipendier och bidrag till Åland sedan 1950

Ålands kulturstiftelse förvaltar donationsmedel och använder avkastningen av dem för vetenskapligt forskningsarbete rörande Åland, dess kultur och natur och för främjande av vitterhet och konst.

Ansökningsformulär

Skicka in din ansökan via vårt webbformulär.

Till ansökan

Information

Ansökningstiden går ut den 15 september och adressen är Ålands kulturstiftelse, Pb 172, 22101 Mariehamn. Vänligen notera att stiftelsen inte delar ut studiestipendier.

Ur stiftelsen allmänna fonder delas årligen ut stipendier för vetenskapligt forskningsarbete rörande Åland, dess folk, historia, språk, kultur och natur och för främjande av vitterhet och konst. Ansökan för forskning och kulturell verksamhet bör åtföljas av uppgift om planerat projekt, beräknat behov av understöd och kostnadskalkyl samt uppgift om tidigare erhållna understöd och inneliggande ansökningar från annat håll.

Fonden för åländsk medicinsk forskning har till ändamål att understöda medicinsk forskning rörande Ålands folk. Med medicinsk forskning förstås såväl klinisk som teoretisk forskning samt forskning rörande de livsbetingelser som påverkar människans hälsotillstånd. Ansökan bör åtföljas av forskningsplan, meritförteckning, förteckning över publicerade arbeten samt förteckning över de senaste två åren beviljade forskningsunderstöd och ändamål.

Studiestipendier beviljas inte ur fonderna. Ansökningar adresseras till Ålands kulturstiftelse r.s., PB 172, 22101 Mariehamn eller [email protected]. Obs! Sista ansökningsdag är 15.9.

Aktuellt

Ålandsbankens kulturpris

2022 års kulturpris har tilldelats fartygsmodellbyggaren Håkan Lindberg
Läs mer om kulturpriset

 

Publikationer

ED Agneta Karlssons bok Åländska kvinnor i färjrederiernas tjänst 2020
Läs mer om publikationer

Kulturstiftelsens uppdrag

Stiftelsens ändamål är att förvalta donationsmedel och övriga medel som ställs till dess förfogande och använda avkastningen av dem för vetenskapligt forskningsarbete rörande Åland, dess folk, historia, språk, kultur och natur samt för att främja vitterhet och konst. Stiftelsen ska i detta avseende utöva och stöda publikationsverksamhet och arrangera föredrag och sammankomster som är ägnade att sprida kännedom om Åland.

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Strömmen är öppet från midsommar till månadsskiftet juli/augusti onsdag-lördag kl. 11-16. Gruppbesöken på Strömmen sköts av särskilt vidtalade guider.

Läs mer om Strömmen