Ålandsbankens kulturpris

Ålandsbankens kulturpris.

Ålands kulturstiftelses styrelse har ända sedan år 1961 haft uppgiften att utse mottagaren av Ålandsbankens kulturpris. Priset utdelas årligen till en person som erkänsla för vetenskaplig, litterär, konstnärlig eller annan kulturell insats. Kulturpriset, som åtnjuter stor allmän uppskattning, uppgick i år till 4.000 euro.

Ålandsbankens kulturpris tillfaller år 2020 docenten, fil.dr. Kenneth Gustavsson.

Kenneth Gustavsson belönas för sin mångåriga och betydande forskargärning som han framför allt ägnat åt att belysa såväl Ålands forntid som den åländska närhistorien. I detta arbete har han förenat sitt intresse för sin egen hembygds rika fornhistoria med djuplodande studier kring Ålands säkerhetspolitiska ställning under de båda världskrigen och tiden däremellan. Genom omfattande arkivstudier har han kunnat presentera tidigare delvis okänt material som belyser tidens dramatiska händelser Hans forskning har
publicerats i ett tiotal böcker samt i talrika artiklar i fack- och dagspress. Som en ofta anlitad föreläsare har Kenneth Gustavsson också uppvisat ett starkt publikt engagemang som vunnit uppskattning såväl i forskarkretsar som hos den åländska allmänheten.

Se tidigare pristagare

2020: Docenten, fil.dr. Kenneth Gustavsson

2019: Fil.mag. Eva Sundberg och pensionerade förlagsredaktören Ralf Svenblad

2018: Konstnären Tage Wilén

2017: Författaren Carina Karlsson

2016: Sångerskan och musikpedagogen Johanna Grüssner

2015: Professor emerita Åsa Ringbom

2014: Författaren Leo Löthman

2013: Dokumentärfilmaren och etnologen Per-Ove Högnäs

2012: Dramapedagogen och regissören Synnöve Westerberg

2011: F.d. museichefen och sjökaptenen Göte Sundberg

2010: Operasångerskan Jenny Carlstedt

2009: Professor emeritus Carl-Adam och lektor Eeva Hæggström

2008: Konstnären Kjell Ekström

2007: Konstnären Juha Pykäläinen

2006: Författaren Ulla-Lena Lundberg

2005: Kulturarbetaren Ben Johans

2004: Teatermannen och lektorn Robert Liewendahl

2003: Författaren Mirjam Öberg

2002: Dirigenten Tom Björkman

2001: Kompositören Lars Karlsson

2000: Sjökaptenen och diplomekonomen Justus Harberg

1999: Redaktör Gustaf Widén

1998: Platschefen Elisabeth Palamarz och antikvarien Piotr Palamarz

1997: Specialläraren Göran Andersson

1996: Musikern och kompositören Jack Mattsson

1995: Jordbrukaren Göran Dahl

1994: Keramikern Peter Winquist

1993: Kantorn Henryk Gwardak

1992: Önningeby hembygdsförening

1991: Fru Solveig Erikson

1990: Mariehamns pensionärsförening

1989: Kantorn Kaj-Gustav Sandholm

1988: Stadsarkitekten Folke Wickström

1987: Konstnären Johan Scott

1986: Sång- och musikledaren samt läraren Ingvard Liewendahl

1985: Författaren och ambassadören Martin Isaksson

1984: Konstnären Guy Frisk

1983: Modellbyggaren Viktor Andersson

1982: Spelmannen Ragnar Boman

1981: Operasångaren Walton Grönroos

1980: Intendenten och sjökaptenen Karl Kåhre

1979: F.d. landskapsarkeologen och professorn Matts Dreijer

1978: Essäisten och filosofiedoktorn Johannes Salminen

1977: Konstnärinnan Hildur Stenbäck

1976: Folkskoleföreståndaren Otto Berg

1975: Författaren Karl-Erik Bergman

1974: Lektorn och filosofiemagistern Carl Ramsdahl

1973: Musikern Paul Gardberg

1972: Författarinnan Anni Blomqvist

1971: Teaterledaren Solveig Eriksson

1970: Konstnären och lektorn Nils Byman

1969: Folkskollärarinnan Rut Lindfors

1968: Redaktör Axel E Danielsson

1967: Finsmeden Viking Sundberg

1966: Författaren och filosofiemagistern Georg Kåhre

1965: Mästerspelmannen Gösta Bryggman

1964: Hemslöjdslärarinnan Lydia Holmberg

1963: Kompositören och folkskolläraren Karl-Gunnar Fagerholm

1962: Landsprosten Valdemar Nyman

1961: Biblioteksinspektören Karl Gustafsson