Ålandsbankens kulturpris

Ålandsbankens kulturpris.

Ålands kulturstiftelses styrelse har ända sedan år 1961 haft uppgiften att utse mottagaren av Ålandsbankens kulturpris. Priset utdelas årligen till en person som erkänsla för vetenskaplig, litterär, konstnärlig eller annan kulturell insats. Kulturpriset, som åtnjuter stor allmän uppskattning, uppgick i år till 4.000 euro.

Ålandsbankens kulturpris tillfaller år 2022 fartygsmodellbyggaren Håkan Lindberg

Håkan Lindberg studerade skeppsmäkleri och började efterhand arbeta på Sallybolaget, under legendaren Algot Johansson. Under åren som följde har sjöfart och båtar följt Håkan. Han blev aktiv kappseglare och mångårig kommodor för Ålands segelsällskap. Han var chef för Algots varv under många år.

När pensioneringen närmade sig valde Håkan mellan att börja göra fågelskulpturer och att bygga fartygsmodeller. Den erkände fartygsmodellbyggmästaren Viktor Andersson I Föglö hade trappat av, så det fältet var mindre befolkat. Dit bar det. Håkan har under åren byggt mellan 130 och 140 modeller, han har inte exakt koll på antalet.

Den traditionella bilden av en fartygsmodellbyggare är någon som bygger modeller av segelfartyg. Många sådana har det också blivit för Håkan, men desto fler modeller av ångfartyg. Detta känns mycket värdefullt eftersom ångfarten på något sätt har blivit en parentes i sjöfartshistorian. Åland var centrum för de sista seglande fraktfartygen av betydelse. Ångfarten smög in i kölvattnet men utmanövrerades efterhand av motordrivna fartyg. Ångfartygen behöver uppmärksammas mycket mer än vad som har varit fallet. Här har Håkan Lindberg gjort en storartad insats genom att bygga ett stort antal modeller av åländska ångfartyg.

Under det senaste året har Håkans arbetstid gått åt till en stor modell av den brittiska örlogsmannen Blenheim. Fartyget byggdes 1813, men blev 1847 försett med en ångmaskin och propeller. Med den utrustningen deltog HMS Blenheim i belägringen av Bomarsund under Krimkriget. Modellen ör byggd i skala 1:50, vilket innebär att
modellen är stor. De flesta modeller byggs i skala 1:100, men modellen av Blenheim, beställd av Landskapet kommer att få en framträdande roll i utställningar över Bomarsund och har därför fått denna imponerande storlek. I maj i år kunde Håkan färdigställa modellen.

Detaljrikedomen och förmågan att i miniatyr verklighetstroget visa alla viktiga delar av ett fartyg gör honom till en mästare som fartygsmodellbyggare. Han verkar vara begåvad med att göra vad som helst med sina händer.

Håkan, liksom andra modellbyggare, hade intervjuat mästaren Viktor Andersson i Hummersö, Föglö. Viktor tipsade om, att ”riggningen börjar bak. Annars är du lurad” Är du nöjd med dina händers verk? frågar jag. Håkan svarar, att ”när modellen går härifrån, är jag ofta missnöjd. Senare kan jag tycka, att den är riktigt bra”.

Kulturstiftelsens motivering är att hans modeller är så bra, att hans händers verk mer än väl motiverar, att
han får Ålandsbankens kulturpris 2022.

 

Se tidigare pristagare

2022: Fartygsmodellbyggaren Håkan Lindberg

2021: Sopranen Therese Karlsson

2020: Docenten, fil.dr Kenneth Gustavsson

2019: Fil.mag. Eva Sundberg och pensionerade förlagsredaktören Ralf Svenblad

2018: Konstnären Tage Wilén

2017: Författaren Carina Karlsson

2016: Sångerskan och musikpedagogen Johanna Grüssner

2015: Professor emerita Åsa Ringbom

2014: Författaren Leo Löthman

2013: Dokumentärfilmaren och etnologen Per-Ove Högnäs

2012: Dramapedagogen och regissören Synnöve Westerberg

2011: F.d. museichefen och sjökaptenen Göte Sundberg

2010: Operasångerskan Jenny Carlstedt

2009: Professor emeritus Carl-Adam och lektor Eeva Hæggström

2008: Konstnären Kjell Ekström

2007: Konstnären Juha Pykäläinen

2006: Författaren Ulla-Lena Lundberg

2005: Kulturarbetaren Ben Johans

2004: Teatermannen och lektorn Robert Liewendahl

2003: Författaren Mirjam Öberg

2002: Dirigenten Tom Björkman

2001: Kompositören Lars Karlsson

2000: Sjökaptenen och diplomekonomen Justus Harberg

1999: Redaktör Gustaf Widén

1998: Platschefen Elisabeth Palamarz och antikvarien Piotr Palamarz

1997: Specialläraren Göran Andersson

1996: Musikern och kompositören Jack Mattsson

1995: Jordbrukaren Göran Dahl

1994: Keramikern Peter Winquist

1993: Kantorn Henryk Gwardak

1992: Önningeby hembygdsförening

1991: Fru Solveig Erikson

1990: Mariehamns pensionärsförening

1989: Kantorn Kaj-Gustav Sandholm

1988: Stadsarkitekten Folke Wickström

1987: Konstnären Johan Scott

1986: Sång- och musikledaren samt läraren Ingvard Liewendahl

1985: Författaren och ambassadören Martin Isaksson

1984: Konstnären Guy Frisk

1983: Modellbyggaren Viktor Andersson

1982: Spelmannen Ragnar Boman

1981: Operasångaren Walton Grönroos

1980: Intendenten och sjökaptenen Karl Kåhre

1979: F.d. landskapsarkeologen och professorn Matts Dreijer

1978: Essäisten och filosofiedoktorn Johannes Salminen

1977: Konstnärinnan Hildur Stenbäck

1976: Folkskoleföreståndaren Otto Berg

1975: Författaren Karl-Erik Bergman

1974: Lektorn och filosofiemagistern Carl Ramsdahl

1973: Musikern Paul Gardberg

1972: Författarinnan Anni Blomqvist

1971: Teaterledaren Solveig Eriksson

1970: Konstnären och lektorn Nils Byman

1969: Folkskollärarinnan Rut Lindfors

1968: Redaktör Axel E Danielsson

1967: Finsmeden Viking Sundberg

1966: Författaren och filosofiemagistern Georg Kåhre

1965: Mästerspelmannen Gösta Bryggman

1964: Hemslöjdslärarinnan Lydia Holmberg

1963: Kompositören och folkskolläraren Karl-Gunnar Fagerholm

1962: Landsprosten Valdemar Nyman

1961: Biblioteksinspektören Karl Gustafsson