Ålands kulturstiftelses publikationsverksamhet

Enligt sina stadgar skall stiftelsen som ett sätt att förverkliga sina syften bedriva publikationsverksamhet. Detta har också varit en huvuduppgift för stiftelsen ända sedan den grundades.

I dag upprätthåller Ålands kulturstiftelse tre olika skriftserier:

  1. Huvudserien “Publikationer utgivna av Ålands kulturstiftelse” som innehåller vetenskapliga avhandlingar och monografier inom olika ämnesområden med åländsk anknytning.
  2. Serien “Meddelanden från Ålands kulturstiftelse” för olika forskningsrapporter, avhandlingar, uppsatser och liknande som till omfattning eller innehåll inte faller under huvudserien.
  3. Historieverket “Det åländska folkets historia”, ett samlat och vetenskapligt dokumenterat verk över landskapets historia.

Stiftelsen har också publicerat serien “Ålands urkundssamling” men utgivningen i denna serie har i praktiken upphört.

Urkundssamlingen består av: Åländska handlingar 1530 – 1634. Domböcker 1588, 1601 och 1606 –1608.

Skrifter

Skrifter utgivna av Ålands kulturstiftelse:

I: Stormbom, Jarl. Båtsmanshållet i sydvästra Finland på 1700-talet. Mariehamn 1959.

II: Dreijer, Matts. Hauptlinge, Kaufleute und Missionare im Norden vor tausend Jahre. Mariehamn 1960.

III: Pipping, Knut och Pipping-van Hulten,Ida. Den Åländska ungdomens emigration. Mariehamn 1961.

IV: Hausen, Hans. Geologisk beskrivning över landskapet Åland. Mariehamn 1964.

V: Dreijer, Stig. Åland under stora nordiska kriget. Mariehamn 1970.

VI: Bondestam, Anna. Åland vintern 1918. Mariehamn 1972.

VII: Modeen, Tore. De folkrättsliga garantierna för bevarandet av Ålandsöarnas nationella karaktär. Mariehamn 1973.

VIII: Eriksson, Aldur W. Human twining in and around the Åland Islands. Mariehamn 1973.

IX: Kulves, Håkan. Havsörnens ekologi på Åland. Mariehamn 1973.

X: Henriksson, Heidi. Den åländska storstugan. Mariehamn 1976.

XI: Nyman, Valdemar. Joel Pettersson 1892 – 1937. Pojken och den gråa byn. En livsbild. Mariehamn 1977.

XII: Bertell, Erik. Skattedistrikt och förvaltningsområden på Åland under tidigt 1500-tal . Mariehamn 1983.

XIII: Isaksson, Martin. Carl Björkman – Ålands första lantråd. Mariehamn 1988.

XIV: Högman, Gyrid. Den åländska kvinnans historia. Mariehamn 1991. Andra uppl. 1998.

XV: Bertell, Erik. Medeltida skattesystem på Åland. Mariehamn 1993.

XVI: Storå, Nils. Fiskets Åland och fiskarkulturen. Mariehamn 2003.

XVII: Svenblad, Ralf. Stormskärsåländska – om folkmålet i Anni Blomqvists Stormskärsromaner. Mariehamn 2006.

XVIII: Abrahamsson, Kurt-Viking (red). Åländska kulturlandskap. Mariehamn 2011

XIX: Gustavsson, Kenneth. Ålandsöarna – en säkerhetsrisk. Spelet om den demilitariserade zonen 1919 – 1939. PQR – kultur 2012.

XX: Karlsson, Agneta. Åländska kvinnor i färjrederiernas tjänst. Åbo Akademis förlag. Ålands kulturstiftelse r.s. i samarbete med Sjöhistoriska Institutet i Åbo 2020.