Ansökan om stipendier och understöd

Ansökan för forskning och kulturell verksamhet bör åtföljas av uppgift om planerat projekt, beräknat behov av understöd och kostnadskalkyl samt uppgift om tidigare erhållna understöd och inneliggande ansökningar från annat håll.

Ansökan för medicinsk forskning bör åtföljas av forskningsplan, meritförteckning, förteckning över publicerade arbeten samt förteckning över de senaste två åren beviljade forskningsunderstöd och ändamål.

Studiestipendier beviljas inte ur fonderna. Ansökningar adresseras till Ålands kulturstiftelse r.s., PB 172, 22101 Mariehamn eller [email protected]. Obs! Sista ansökningsdag är 15.9.

Ansökan är stängd

Vi tar emot ansökningar mellan 15 augusti och 15 september