Henrik Nylunds fond

Konstnären Henrik Nylunds fond för skärgårdskultur har till ändamål att stöda såväl nyskapande som på traditionen grundat kulturarbete med anknytning till skärgården.

Läs stadgarna till fonden här.