Blomqvistska fonden

Valter, Tommy, Bengt och Anni Blomqvists minnesfond vars ändamål är att främja kultur och traditioner i den åländska skärgården samt litteraturen i anslutning till skärgården och Åland i övrigt. Fonden har tillkommit genom ett testamente av Anni Blomqvist.

Läs stadgarna till fonden här.