Ingmar och Anne-Berit Nordlings stipendiefond

Ingmar och Anne-Berit Nordlings stipendiefond stöder utbildning i matematik och naturvetenskaper i form av stipendier till studerande vid Ålands lyceum.

Ansökan om medel för forskning och kulturell verksamhet bör innehålla uppgifter om planerat projekt, beräknat behov av understöd och kostnadskalkyl samt uppgifter om tidigare erhållna understöd och inneliggande ansökningar från annat håll.