Minnesfonden för Elis och Sven Pettersson samt Svea Dahlblom

Minnesfonden för Elis och Sven Pettersson samt Svea Dahlblom stöder litteratur och forskning med anknytning till Kökar.

Ansökan om medel för forskning och kulturell verksamhet bör innehålla uppgifter om planerat projekt, beräknat behov av understöd och kostnadskalkyl samt uppgifter om tidigare erhållna understöd och inneliggande ansökningar från annat håll.