1994c Finlands UMs förklaring om att EU-anslutningen gäller Åland

FÖRKLARING AV FINLANDS REGERING OM TILLÄMPNING AV EG-AVTALET, EKSG-AVTALET OCH EURATOMAVTALET PÅ ÅLAND

Republiken Finlands regering,

som beaktar att Finland har deponerat ratifikationsinstrumentet för avtalet om konungariket Norges, republiken Österrikes, republiken Finlands och konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, och hänvisar till Artikel 28 i anslutningsdokumentet för sagda avtal,

avger följande förklaring:

Fördraget om grundande av Europeiska gemenskapen, fördraget om grundande av Europeiska kol- och stålgemenskapen och fördraget om grundande av Europeiska atomenergigemenskapen skall tillämpas på Åland i enlighet med bestämmelserna i protokoll 2 till fördraget om konungariket Norges, republiken Österrikes, republiken Finlands och konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

Given i Helsingfors den 8 december 1994.
Heikki Haavisto
Utrikesminister

Tillbaka