1948 Sovjetunionens brev om återikraftsättande av Ålandsfördrag

1948

SOVJETUNIONENS LEGATIONS BREV
OM ÅTERIKRAFTSÄTTANDE AV FÖRDRAG EFTER KRIGET
(Källa: Det ryskspråkiga originalet)
Nr. 34.
De Socialistiska Sovjetrepublikernas Unions Legation i Finland meddelar
högaktningsfullt, att Sovjetunionens regering i enlighet med artikel 12 i freds-
överenskommelsen med Finland ånyo satt i kraft följande före kriget mellan Sovjetunionen
och Finland slutna fördrag:
1. Fördraget mellan SSSR och Finland om Ålandsöarna av den 11 oktober
1940.
Sålunda är de nämnda avtalen fortfarande i kraft.
Helsingfors ”13” mars 1948. Till Finlands utrikesministerium Helsingfors

Tillbaka