Stipendier och underströd 2011

 

 

Ålands kulturstiftelses stipendieutdelning 2011

Ur allmänna fonder (inriktning på forskning, publikationsverksamhet, vitterhet och konst):

Sökande

Arbetsgruppen Evald

Ålands emigrantinstitut

Svenskämnet vid Åbo Akademi gm prof. Saara Haapamäki

Ändamål

 

Bidrag för att sammanställa och utge en skrift om läraren, politikern och skärgårdskämpen Evald Häggblom med inriktning på hans insats för det åländska samhällsbyggandet och utvecklingen av skärgårdens levnadsbetingelser.

Bidrag för att arrangera ”5th International Conference on Russian America” med syfte att belysa de finländska inkl. åländska insatserna i Alaska under dess period som en del av det ryska imperiet till år 1867.

Bidrag för en ortnamnsexkursion till Vårdö som del av ett arbete att sortera, digitalisera och beskriva ortnamnsmaterial som insamlats på Vårdö.

Belopp

2000,-

 

3000,-

 

1500,-

 

 

 

6500,-

 

Ur Blomqvists fond (inriktning på skärgårdskultur och litteratur):

Kalle Wetterström

Kulturföreningen Katrina r.f.

Karin Erlandsson

Arbetsgruppen för Mariehamns litteraturdagar

Bidrag för digitalisering och kopiering av filmmaterial om Anni Blomqvist och Sally Salminen.

Bidrag för konsertarrangemang i skärgården sommaren 2012 som en del av Katrina kammarmusikfestival.

Stöd för författarskap i form av en planerad diktsamling med arbetsnamnet ”Jägaren”.

Bidrag för programinslag med åländsk litteratur under 20-årsjubilerande Mariehamns litteraturdagar.

1750,-

2000,-

1500,-

2000,-

7250,-

 

Ur Henrik Nylunds minnesfond (inriktning på skärgårdskultur):

Skärgårdsteatern

Anna Sundblom

Föglö grundskola

Bidrag för turné på Åland sommaren 2012

Bidrag för skiss och produktion av skulpturer och objekt samt för utställningar i anslutning härtill.

Reserveras för elevstipendier

1000,-

1300,-

100,-

2400,-

 

Ur Petterssonska fonden (inriktning på bl.a. utgivande av litteratur med anknytning till Kökar)

Kökar hembygdsförening

Bidrag för inventering, katalogisering, dokumentation och säkerhetskopiering av föremål och dokument i Kökar museum.

1800,-

1800,-

Ur Nordlings fond (stipendier för elever i Ålands lyceum)

Ålands lyceum

Reserveras för elevstipendier

600,-

600,-

                                                                                         

Ur Fonden för åländsk medicinsk forskning; totalt 22 400 €.

  • Professor Dag Nymans forskningsgrupp, 10 000 €, för fortsättning av den åländsk-svenska studien ("Sting-studien) om infektionsrisken vid fästingstick.
  • Leg. läk., infektionsläkaren Marika Nordberg, Jomala, 8 400 €, för arbetet om fästingburna sjukdomars diagnostik och markörer.
  • ML, OL Erika Wilkman, Esbo, 4 000 €, om vätskebehandling vid kritisk sjukdom.

Ur medlen i Thure Nordenfelts testamentariska donation för studier om Huntingtons sjukdom (hela det disponibla beloppet):

  • Leg läk Jimmy Sundblom 2 800 €.

 

Aktuellt

Internationella avtal

Stiftelsen har samlat och publicerat de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse.

Läs mer om internationella avtal och dokument

 

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Blomqvist_Anni_0347_small

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Läs mer om Strömmen och om hur man kan besöka skrivarhemmet.

 

 

 

Ålands kulturstiftelse r.s.

Pb 172

22101 MARIEHAMN