Stipendier och understöd 2013

 

 

Understöd och stipendier år 2013 från Ålands kulturstiftelses fonder

Ur stiftelsens allmänna fonder sammanlagt 8 000 €:

 • Fil.dr Hanna Hagmark – Cooper, Mariehamn, 4 500 € för studievistelse i Greenwich inom ramen för ett socio – historiskt forskningsprojekt kring familjedynamiken i sjöfartsfamiljer med fokus på förhållandet mellan sjöfararen och dennes barn.

 • Fil.dr Arne Toftegaard Pedersen, Norge, 3 000 € för arbetet på en monografi om Ulla - Lena Lundbergs författarskap med utgångspunkten att sätta hennes arbete i ett internationellt perspektiv med utgångsläget i den åländska skärgårdsmiljön som utgör den centrala miljön i hennes produktion.

 • Societas pro Fauna et Flora Fennica 500 € för delfinansiering av seminariet ”Biodiversitet – en kapplöpning på liv och död”.

Ur Valter, Tommy, Bengt och Anni Blomqvists minnesfond sammanlagt 15 500 €:

 • Vårdö kommunbibliotek 3 000 € för fortsatta dramatiserade Anni Blomqvist – vandringar på Simskäla.

 • Författaren Carina Karlsson, Sund, 2 000 € för fortsatt arbete med ett romanprojekt med motiv från historiska händelser i Föglö under mitten av 1700 – talet.

 • Fil.mag. Folke Husell, Mariehamn, 2 000 € som bidrag för utgivning av en skrift om barkskeppet Ponape och den av kapten Runar Husell byggda unika fartygsmodellen.

 • Vårdö marthaförening 2 500 € för renovering av Seffers hembygdsgård i Lövö.

 • Stiftelsen Sjökvarteret 1 000 € för bidrag till virkesanskaffning till nybygge av en åländsk skötbåt.

 • Kulturföreningen Katrina 5 000 € som bidrag till librettot till den nyskrivna operan ”Magnus – Maria” med premiär 2014.

Ur Henrik Nylunds fond för skärgårdskultur sammanlagt 2 500 €:

 • Skärgårdsteatern 1 000 € för turnén 2014 med 4-5 föreställningar på Åland huvudsakligen i skärgården.

 • Filmklubben Chaplin 1 400 € för filmvisning i skärgården under dokumentärfilmfestivalen Vera 2014.

 • Föglö grundskola 100 € för elevstipendium i enlighet med stadgarna i Henrik Nylunds fond.

Ur Minnesfonden för Elis och Sven Pettersson samt Svea Dahlblom 1 700 €:

 • Kökars hembygdsförening 1 700 € för utgivning av en 25 – års jubileumsskrift med artiklar om livet på Kökar ur olika aspekter.

Ur Fonden för åländsk medicinsk forskning sammanlagt 17 500 €:

 • Fil.dr Regina Santamäki Fischer, Mariehamn, 2 500 € för att fortsätta och slutföra undersökningen ”Livskvalitet hos hemmaboende äldre som nyttjar tjänsten äldreomsorg på distans”.

 • Professor Dag Nymans forskningsgrupp 15 000 € för fortsättning av den åländsk – svenska studien om fästingburna infektioner, speciellt borrelios.

Ur Ingmar och Anne-Berit Nordlings stipendiefond överförs dessutom 600 € till Ålands Lyceum för att utdelas som stipendier inom matematik och naturvetenskap.

Utdelning totalt 45.800 euro

 

Aktuellt

Internationella avtal

Stiftelsen har samlat och publicerat de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse.

Läs mer om internationella avtal och dokument

 

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Blomqvist_Anni_0347_small

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Läs mer om Strömmen och om hur man kan besöka skrivarhemmet.

 

 

 

Ålands kulturstiftelse r.s.

Pb 172

22101 MARIEHAMN