Stipendier 2014

Understöd och stipendier år 2014 från Ålands kulturstiftelses fonder

Ur stiftelsens allmänna fonder sammanlagt 8 500 €:

 • Professor emerita Åsa Ringbom, för analys av murbruk och kalkklumpar från långhusen i Sunds, Jomala och Finströms kyrkor som del av den fortsatta forskningen för datering av Ålands kyrkor med syfte att utröna vilken kyrka som på Åland som är äldst. 4.250 €
 • PD Carl-Gustav Lindén, för ett forskningsprojekt vid Svenska social- och kommunalhögskolan inom kommunikationsteori inriktat på analys av de två åländska tidningarnas identitetsstrategier och bruk av Ålands historia i sin argumentation samt förhållande till finlandssvensk press i debatten kring Ålands ställning. Projektet anknyter till ett internationellt projekt om verksamhetsförutsättningarna för minoritetsstudier i Finland och Europa. 4.250 €

Ur Valter, Tommy, Bengt och Anni Blomqvists minnesfond sammanlagt 7 800 €:

 • Skärgårdsteatern, för turnén 2015 med 5 föreställningar på Åland huvudsakligen i skärgården. 1000 €
 • Konstnären och scenografen Sofia Romberg, för inledningsdelen av ett flerårigt projekt om Anni Blomqvist kallat ”I nöd och lust”. Projektet syftar till att ge nya perspektiv på Anni Blomqvists författarskap och i samverkan med andra aktörer inom olika konstformer utforma ett större projekt med publika aktiviteter på skrivarhemmet Strömmen 2016. 2.800 € samt fri vistelse på Strömmen under valda perioder.
 • FD Ulrika Gustafsson, bidrag för att inleda arbetet med en populärvetenskapligt hållen biografi om Sally Salminen och hennes verk med kön, klass och samtid som centrala teman. Boken avser att ge en helhetsbild av författaren och innehålla läsningar av hennes verk som fördjupar förståelsen av författarskapet. 4.000 €

Ur Henrik Nylunds fond för skärgårdskultur sammanlagt 2 700 €:

 • Konstnären EvaMaria Mansnerus, bidrag för att presentera sin konstnärliga produktion på en större utställning i Mariehamn med människans utsatthet i dagens värld som tema. 2 600 €.
 • Reserveras för elevstipendier vid Föglö grundskola. 100 €

Ur Minnesfonden för Elis och Sven Pettersson samt Svea Dahlblom 1 800 €:

 • Filmaren och etnologen Per – Ove Högnäs, bidrag för en produktion av en film om musik- och danstraditioner på Kökar ”Kökar i musik och dans”. Filmen bygger delvis på tidigare insamlat material som därmed kan arkivsäkras. 1800 €

Ur Ingmar och Anne-Berit Nordlings stipendiefond överförs dessutom 600 € till Ålands Lyceum för att utdelas som stipendier inom matematik och naturvetenskap.

  Ur Fonden för åländsk medicinsk forskning sammanlagt 22 875 €:

 • Fil.dr. Regina Santamäki Fischer, Mariehamn, 2 000 € för uppföljande studier och datatekniskt arbete gällande projektet ”Inre styrka och sårbarhet hos äldre kvinnor”.
 • Professor Dag Nymans forskningsgrupp 20 000 € för fortsättning av den åländsk – svenska forskningen om överföring av smitta från fästing till människa.
 • Doktoranden, leg läkaren Ulrika Allberg, Mariehamn/Sollentuna, 875 € för påbörjande av ett forskningsprojekt avseende mätning av serumkoncentrationer av rutinläkemedel på intensivvårdspatienter.

Utdelning totalt 44 275 euro

 

Aktuellt

Internationella avtal

Stiftelsen har samlat och publicerat de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse.

Läs mer om internationella avtal och dokument

 

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Blomqvist_Anni_0347_small

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Läs mer om Strömmen och om hur man kan besöka skrivarhemmet.

 

 

 

Ålands kulturstiftelse r.s.

Pb 172

22101 MARIEHAMN