Böcker

I december 2015 gav stiftelsen ut del II:2 i serien Det åländska folkets historia ”Stormaktstiden frånomslag 1600-talsboken slutet av 1500-talet fram till 1721” skriven av fil. dr Jan Samuelsson. Boken behandlar det åländska samhällets ställning i det svenska riket under tidsperioden och berör kyrkans ställning och makt över folket, den lokala förvaltningen, människorna och deras dagliga liv med jordbruk, handel, sjöfart och jakt med mera. Volymen, som är rikt illustrerad, avslutas med ett avsnitt om Åland under stora ofreden. Boken kan köpas från bokhandlarna och kan också beställas via info@kulturstiftelsen.ax. Pris 45 €. Delegationsmedlemmar kan köpa den för reducerat pris via landskapsarkivet.

Aktuellt

Internationella avtal

Stiftelsen har samlat och publicerat de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse.

Läs mer om internationella avtal och dokument

 

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Blomqvist_Anni_0347_small

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Läs mer om Strömmen och om hur man kan besöka skrivarhemmet.

 

 

 

Ålands kulturstiftelse r.s.

Pb 172

22101 MARIEHAMN