Höstmöte 2 november 2017

Torsdagen den 2 november kl 19.00 på Ålands Hotell - och restaurangskola, direkt efter det årliga höstmötet, kommer Ålands kulturstiftelse anordna en föreläsning med Prof. Göran Djupsund för att uppmärksamma Finland 100 år. Rubriken på föreläsningen är: "Från FINLAND 100 till SUOMI 120 - Framtidsutsikter för Finlands faktiska tvåspråkighet" Alla välkomna!

Aktuellt

Internationella avtal

Stiftelsen har samlat och publicerat de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse.

Läs mer om internationella avtal och dokument

 

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Blomqvist_Anni_0347_small

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Läs mer om Strömmen och om hur man kan besöka skrivarhemmet.

 

Ålands kulturstiftelse r.s.

Pb 172

22101 MARIEHAMN