Publikationer

Enligt sina stadgar skall stiftelsen som ett sätt att förverkliga sina syften bedriva publikationsverksamhet. Detta har också varit en huvuduppgift för stiftelsen ända sedan den grundades.

I dag upprätthåller Ålands kulturstiftelse tre olika skriftserier:

  1. Huvudserien "Publikationer utgivna av Ålands kulturstiftelse" som innehåller vetenskapliga avhandlingar och monografier inom olika ämnesområden med åländsk anknytning.
  2. Serien "Meddelanden från Ålands kulturstiftelse" för olika forskningsrapporter, avhandlingar, uppsatser och liknande som till omfattning eller innehåll inte faller under huvudserien.
  3. Historieverket "Det åländska folkets historia", ett samlat och vetenskapligt dokumenterat verk över landskapets historia.

Stiftelsen har också publicerat serien "Ålands urkundssamling" men utgivningen i denna serie har i praktiken upphört.

För en fullständig förteckning över stiftelsens publikationer, klicka på flikarna under "Publikationer".

Beställningar och distribution av stiftelsens publikationer sköts av Ålands landskapsarkiv. Beställningar kan göras per adress Ålands landskapsarkiv, PB 1060, AX-22111 Mariehamn. Telefon +358 (0)18 25000. Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Aktuellt

Internationella avtal

Stiftelsen har samlat och publicerat de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse.

Läs mer om internationella avtal och dokument

 

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Blomqvist_Anni_0347_small

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Läs mer om Strömmen och om hur man kan besöka skrivarhemmet.

 

 

 

Ålands kulturstiftelse r.s.

Pb 172

22101 MARIEHAMN