Böcker

Ny upplaga av: ”Internationella avtal och dokument rörande Åland 1856 - 2009” (Meddelanden från Ålands kulturstiftelse nr 6A).

Dokumentsamlingen utgavs i en första upplaga 1993 och har nu kompletterats, uppdaterats samt delvis omredigerats. Den innehåller alla de väsentliga dokument som reglerar Ålands internationella ställning. De återges i faksimil på originalspråken och kompletteras av översättningar till engelska av de dokument som inte är skrivna på engelska eller franska. I ett separat avsnitt finns översättningar till svenska. Boken är redigerad av Peter Wahlberg och Lars Ingmar Johansson.

Innehållet är uppdelat i följande avsnitt:

A. Ålandskonventionen 1856

B. Ålandsfrågans lösning i Nationernas Förbund 1921

C. Andra världskriget och Åland

D. Översättningar till svenska av dokument 1856-1992

E. Finland och Åland i Europeiska unionen (svenska och engelska)

Antal sidor: 153.

Tryck: Mariehamns Tryckeri Ab 2018 ISBN 978-952-9848-26-3

Boken kan beställas från utgivaren Ålands kulturstiftelse till ett pris av 20 €/st.

Bokhandlar beviljas en rabatt om 35 %.

Kontakta Karin Mansén, Ålands landskapsarkiv, tel 018-25344, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

För ytterligare information angående dokumentsamlingen, kontakta Ålands Kulturstiftelses preses Lars Ingmar Johansson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ÅLANDS KULTURSTIFTELSE r.s 5.3.2019

Aktuellt

Internationella avtal

Stiftelsen har samlat och publicerat de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse.

Läs mer om internationella avtal och dokument

 

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Blomqvist_Anni_0347_small

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Läs mer om Strömmen och om hur man kan besöka skrivarhemmet.

 

 

 

Ålands kulturstiftelse r.s.

Pb 172

22101 MARIEHAMN