Kulturpriset 2019

Ålandsbankens kulturpris

Ålands kulturstiftelses styrelse har ända sedan år 1961 haft uppgiften att utse mottagaren av Ålandsbankens kulturpris. Priset utdelas årligen till en person som erkänsla för vetenskaplig, litterär, konstnärlig eller annan kulturell insats. Kulturpriset, som åtnjuter stor allmän uppskattning, uppgick i år till 6.000 euro.

2019 års pris delas mellan fil.mag. Eva Sundberg och pensionerade förlagsredaktören Ralf Svenblad med följande motivering:    

De båda pristagarna förenas av ett genuint intresse och ett aktivt arbete för att dokumentera och levandegöra åländskt språkbruk och åländska dialekter. I böcker, artiklar och föredrag har de under flera decennier var för sig  och delvis tillsammans brett och i populär form undersökt och lyft fram traditioner och särdrag i skrift- och talspråkets ordval och i dialektformer på Åland. Deras forskning och dokumentation har mött stort intresse och utgör ett viktigt bidrag till bevarandet av en åländsk kulturtradition. De båda pristagarna har vid sidan härav också bedrivit ett värdefullt lokalhistoriskt arbete som gjorts tillgängligt i böcker och andra media.


 

Tidigare pristagare

Läs här vilka som är tidigare pristagare.

Aktuellt

Internationella avtal

Stiftelsen har samlat och publicerat de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse.

Läs mer om internationella avtal och dokument

 

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Blomqvist_Anni_0347_small

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Läs mer om Strömmen och om hur man kan besöka skrivarhemmet.

 

 

 

Ålands kulturstiftelse r.s.

Pb 172

22101 MARIEHAMN