Kulturpriset

Ålandsbankens kulturpris

Ålands kulturstiftelses styrelse har ända sedan år 1961 haft uppgiften att utse mottagaren av Ålandsbankens kulturpris. Priset utdelas årligen till en person som erkänsla för vetenskaplig, litterär, konstnärlig eller annan kulturell insats. Kulturpriset, som åtnjuter stor allmän uppskattning, har de senaste åren uppgått till 4.000 euro.

2018 års pris gick till konstnären Tage Wilén med följande motivering:

Tage Wilén fick sitt konstnärliga genombrott redan vid 1970-talets början och har sedan dess varit ett bekant namn för den åländska konstpubliken. I sin expressionistiskt präglade konst har han använt sig av olika tekniker som olja, grafik, träsnitt och träreliefer. Hans tidiga folklivsskildringar i en burlesk underton har följts av mera existentiella och filosofiska motivval.  Med breda penseldrag och starka färger har han oförtrutet producerat verk fyllda av liv och spänning. Tage Wiléns gedigna och mångsidiga konstnärskap har vunnit framgång och uppskattning genom att tala till människan och fånga tidens flykt.

 

Tidigare pristagare

Läs här vilka som är tidigare pristagare.

Aktuellt

Internationella avtal

Stiftelsen har samlat och publicerat de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse.

Läs mer om internationella avtal och dokument

 

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Blomqvist_Anni_0347_small

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Läs mer om Strömmen och om hur man kan besöka skrivarhemmet.

 

 

 

Ålands kulturstiftelse r.s.

Pb 172

22101 MARIEHAMN