Kulturpriset

Ålandsbankens kulturpris

Ålands kulturstiftelses styrelse har ända sedan år 1961 haft uppgiften att utse mottagaren av Ålandsbankens kulturpris. Priset utdelas årligen till en person som erkänsla för vetenskaplig, litterär, konstnärlig eller annan kulturell insats. Kulturpriset, som åtnjuter stor allmän uppskattning, har de senaste åren uppgått till 4.000 euro.

2017 års pris gick till författaren Carina Karlsson med följande motivering:

Carina Karlsson debuterade som lyriker år 1996 och har sedan dess publicerat ett tiotal skönlitterära verk, medverkat i olika antologier och ofta bidragit med texter i tidskrifter och årsböcker. Hennes prosadebut år 2015 med romanen ”Mirakelvattnet” blev ett nytt genombrott i hennes litterära karriär och hennes nästa roman, också den förankrad i den åländska historien, står inför sin utgivning. Carina Karlsson har även närmat sig andra genrer i ett fruktbart samarbete med musiker och bildkonstnärer.

Carina Karlsson har betecknats som en av den åländska litteraturens starkaste röster, en formsäker diktare som nu också fått sitt genombrott som en driven och insiktsfull romanförfattare. Naturens element är ständigt närvarande såväl i hennes lyrik som i prosatexterna. Hennes författarskap präglas av nyfikenhet och lust att utforska den egna platsen i världen och av hennes fascination för språket och dess möjligheter.

 

Tidigare pristagare

Läs här vilka som är tidigare pristagare.

Aktuellt

Internationella avtal

Stiftelsen har samlat och publicerat de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse.

Läs mer om internationella avtal och dokument

 

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Blomqvist_Anni_0347_small

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Läs mer om Strömmen och om hur man kan besöka skrivarhemmet.

 

 

 

Ålands kulturstiftelse r.s.

Pb 172

22101 MARIEHAMN