Kulturpriset

Ålandsbankens kulturpris

Ålands kulturstiftelses styrelse har ända sedan år 1961 haft uppgiften att utse mottagaren av Ålandsbankens kulturpris. Priset utdelas årligen till en person som erkänsla för vetenskaplig, litterär, konstnärlig eller annan kulturell insats. Kulturpriset, som åtnjuter stor allmän uppskattning, har de senaste åren uppgått till 4.000 euro.

2016 års pris gick till sångerskan, dirigenten och musikpedagogen Johanna Grüssner med följande motivering:

”Johanna Grüssner har efter gedigna musikstudier hemma och utomlands gjort en karriär som kombinerar soloartistens roll med en framgångsrik verksamhet som dirigent, pedagog och musikproducent. Som sångerska inom jazz- och visgenren har hon flitigt framträtt tillsammans med olika större och mindre ensembler och medverkat i ett femtontal skivinspelningar. Som dirigent och producent har hon med stor framgång både på Åland och utanför landskapet initierat och lett många krävande körprojekt.
                Johanna Grüssner har som artist visat prov på mångsidighet, originalitet och nyansrik musikalitet. Hennes arbete som körledare och pedagog kännetecknas av uppmuntrande entusiasm och musikalisk professionalism. I båda uppgifterna har hon vunnit stor uppskattning hos både publik och deltagare.

 

Tidigare pristagare

Läs här vilka som är tidigare pristagare.

Aktuellt

Internationella avtal

Stiftelsen har samlat och publicerat de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse.

Läs mer om internationella avtal och dokument

 

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Blomqvist_Anni_0347_small

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Läs mer om Strömmen och om hur man kan besöka skrivarhemmet.

 

Ålands kulturstiftelse r.s.

Pb 172

22101 MARIEHAMN