Vårmöte

Ålands Kulturstiftelse håller sitt vårmöte den 25 april kl. 19.00 i Ålands Hotell- och Restaurangskolas auditorium.

Matts Andersson kommer att hålla ett föredrag med rubriken "Otto Andersson - hembygdsson och värdsmedborgare".

Under vårmötet kommer Ålandsbankens kulturpris för 2019 att delas ut.

Alla är hjärtligt välkomna!

Aktuellt

Internationella avtal

Stiftelsen har samlat och publicerat de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse.

Läs mer om internationella avtal och dokument

 

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Blomqvist_Anni_0347_small

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Läs mer om Strömmen och om hur man kan besöka skrivarhemmet.

 

 

 

Ålands kulturstiftelse r.s.

Pb 172

22101 MARIEHAMN