Ramsdahlföreläsning 2018

Årets Ramsdahlsföreläsning kommer att hållas torsdagen den 8 mars kl 18.30 på Ålands kulturhistoriska museum. Föreläsare är docent Lars Westerlund som kommer att tala under rubriken " De tyska deporteringarna av Britter och lokala oppositionella på Åland i mars 1918". Alla välkomna!

 

Aktuellt

Internationella avtal

Stiftelsen har samlat och publicerat de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse.

Läs mer om internationella avtal och dokument

 

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Blomqvist_Anni_0347_small

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Läs mer om Strömmen och om hur man kan besöka skrivarhemmet.

 

Ålands kulturstiftelse r.s.

Pb 172

22101 MARIEHAMN