Höstmöte 15 november 2018

Torsdagen den 15 november kl 19.00 på Ålands Hotell - och restaurangskola, direkt efter det årliga höstmötet, kommer Ålands kulturstiftelse anordna en föreläsning med FM Petra Hakala. Föreläsningen behandlar Finlands första riksarkivarie Reinhold Hausen, bördig från Germundö. Petra Hakala arbetar vid Svenska litteratursällskapet i Finland och arbetar för närvarande med en doktorsavhandling om Hausen. Alla välkomna!

Aktuellt

Internationella avtal

Stiftelsen har samlat och publicerat de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse.

Läs mer om internationella avtal och dokument

 

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Blomqvist_Anni_0347_small

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Läs mer om Strömmen och om hur man kan besöka skrivarhemmet.

 

 

 

Ålands kulturstiftelse r.s.

Pb 172

22101 MARIEHAMN